734 825 163 - Společenský dům

E-mail

spolak@valasskabystrice.cz

https://www.facebook.com/spolecenskydum.eu/
Video ZUŠ
Mikulášská besídka pro MŠ 5. prosince 2017
Mikuláš
ZUŠ
Jarmark
MŠ – divadlo
MŠ – divadlo
Radegast – 33
Portáši
ZŠ ukončení
Marbo pro ZŠ
Karneval
Kulíšek  pro ZŠ
ZUŠ – koncert
ZŠ divadlo