734 825 163 - Společenský dům

E-mail

spolak@valasskabystrice.cz

https://www.facebook.com/spolecenskydum.eu/
Vítání občánků 12.6.
Koncert ZUŠ VB 26.6.
MŠF    12.9. – 19.9.
Adv. koncert 20.12